Kwaliteitsmanagement
in de voedselketen

Specialisten in begeleiding en advies

Gewasbeschermingsmiddelen

Alle bedrijven die handelen in professionele gewasbeschermingsmiddelen moeten sinds 1 januari 2010 voldoen aan de Algemeen verbindend verklaring (AVV) van het CDG certificatieschema én opgenomen staan in het register van de Stichting CDG.

CKBadvies heeft inmiddels ook een ruime ervaring opgedaan met het CDG-certificeringsschema voor gewasbeschermingsmiddelen.

 

Naast de specifieke kennis van kwaliteitszorgsystemen en voedselveiligheidsaspecten spelen hier ook normeisen ten aanzien van veiligheid en milieu.

CKBadvies heeft de beschikking over gespecialiseerd adviseurs, waaronder een Hogere Veiligheidskundige.